صفحه اصلي > برنامه های آموزشی و پژوهشی > 12 سامانه نظام نوین اطلاعات پزشکی ایران 
دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
12 سامانه نظام نوین اطلاعات پزشکی ایران
 
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences