صفحه اصلي > برنامه کاری اعضای هیئت علمی 
يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
پیوندهای مفید
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 17111
 کل بازدید : 1813115
برنامه کاری اعضای هیئت علمی
 

 

 

 

 

 

نيمسال  دوم  تحصيلي 93-94

 

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ساعت 12-10

ن

ع

ساعت 15-13                

ن

ع

ساعت 17-15

ن

ع

 

شنبه

 

 

 

فلسفه، نظریه های پرستاری و نظریه پردازی (دکترا ر 3) - محمدی- خانکه

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای (سلامت- ر-ب2( مداح

3

 

1

 

 

5/0

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (روان سالمندی - توانبخشی- سلامت ر-ب2) (کارگاه) - بیگلریان

1

 

مدیریت آموزشی (دکترا ر 3)-

حسینی- دالوندی

3

 

1شنبه

 

اختلالات روانی بزرگسالان  و مراقبت های پرستاری(روان2)- فلاحی

1

 

ک 1

 

اصول مشاوره در روانپرستاری (روان2)- فلاحی

 

5/0

ک5/0

مداخلات روانپرستاری  کودکان و نوجوانان (روان2)- فلاحی

1

ک1

 

 

 

 

2شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3شنبه

 

روش تدریس و برنامه ریزی درسی (توانبخشی 2) -  محمدی - ارسلانی

نظام های آموزشی پرستاری (دکترا 3- ر-ب)- فلاحی- مداح- نوروزی

روش های آموزشی (روان2)- محمدی

مدیریت پرستاری بالینی  (سالمندی ر 2) -  حسینی

 

1

 

2

 

1

1

 

5/0

 

 

 

5/0

ک5/0

 

اصول و مبانی پرستاری توانبخشی (توانبخشی 2) دالوندی

پرستاری سالمندی 1 (سالمندی ر 2) محمدی- نوروزی

آمار استنباطی (دکترا ر ب  1)-  بیگلریان

اخلاق، حقوق و قانون در روانپرستاری  (روان2)-  فلاحی

 

2

 

2

 

2

5/1

 

ک1

 

2

 

 

5/0

 

فوریت های روانپرستاری (روان 2)- فلاحی- رهگوی

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای (سالمندی ر2( ارسلانی

 

 

 

5/0

5/1 سالمندی

 

 

 

 

 

ک 5/0

5/0 سالمندی

 

ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه (سالمندی ر 2) نوروزی

پرستاری توانبخشی 1 (توانبخشی 2)   دالوندی ارسلانی

اصول فلسفه تعلیم و تربیت (دکترا  ر ب 1)- باقری

فلسفه، نظریه های پرستاری و نظریه پردازی (دکترا ب 3)  خانکه- محمدی

داروشناسی اختصاصی (روان2)- فلاحی- ضرابی

 

 

5/1

 

5/1

2

 

3

 

 

1

 

 

5/1

 

ک2

 

 

 

 

 

ک 5/0

 

4شنبه

 

 

ارزشیابی مراقبت های پرستاری  (سلامت ر-ب 2) ارسلانی

فناوری اطلاعات در پرستاری (دکترا ر 1)- نوروزی- فلاحی

 

1

 

2

 

ک 1

 

ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم (سلامت ر-ب 2) محمدی- دالوندی

داخلی-جراحی 3 (داخلی4)-

نوروزی

 

 

1

 

2

 

2

 

ک 1

 

1

 

روش شناسی تحقیقات (دکترا ر 1)

خانکه-  محمدی

پرستاری سلامت جامعه (خانواده) (سلامت ر-ب 2) دالوندی

 

 

2

 

5/1

 

 

 

 

ک1

 

فرهنگ و پرستاری (سلامت ر-ب 2) دالوندی - ارسلانی

داخلی جراحی 3 (داخلی 4 ب) نوروزی

اپیدمیولوژی (دکترا ر ب  1)- شطی

 

1

 

2

 

2

 

 

 

1

 

5 شنبه

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای (سالمندی- ب 2)- محمدی

روش شناسی تحقیقات (دکترا  ب 1)

حسینی- دالوندی- فلاحی

5/1

 

2

5/0

 

مدیریت پرستاری بالینی  (سالمندی  ب 2) -  حسینی

فناوری اطلاعات در پرستاری (دکترا  ب 1)- نوروزی - فلاحی

1

 

2

ک 5/0

پرستاری سالمندی 1 (سالمندی ب2) -  محمدی- نوروزی

مدیریت آموزشی (دکترا ب 3)-  دالوندی- حسینی

2

 

3

2

ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه (سالمندی ب 2) نوروزی

 

5/1

5/1

 

 

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences