379
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی - دكتر محمد علي حسيني
صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی > دكتر محمد علي حسيني  
شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
دكتر محمد علي حسيني
 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

English


محمدعلی حسینی

دانشيار ( پايه 27) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ایران

فلوی انتقال دانش در توانبخشی قلبی از دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا

دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی

كارشناس ارشد آموزش پزشكي از دانشگاه شهيد بهشتي

كارشناسي ارشد مديريت و آموزش پرستاري از دانشگاه تربيت مدرس

ایمیل: mahmaimy2020@gmail.com

ليست فعاليتهاي آموزشي:

الف. تدريس دروس دوره دکتری: ( از سال 1387_ 1393)

تدريس دوره دكتري

نام درس

تعداد واحد

تئوري

جمع واحد

مدیریت آموزشی

2

10

روش هاي نوين تدريس

2

10

سنجش و ارزشيابي

2

2

روش تحقيق كمي و كيفي

2

12

كل

 

34

ب. تدريس دروس كارشناسي ارشد : ( از سال 1372 تا 1393 ) در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تدريس كارشناسي ارشد

نام درس

تعداد واحد

تئوري

تعداد واحد

كارآموزي

تعداد واحد

كارورزي

جمع واحد

اصول و مباني مديريت

32

 

 

 

مديريت و برنامه ريزي استرات‍يك

12

 

 

 

مديريت منابع( انساني، مالي، اطلاعات)

15

 

 

 

پويايي گروه

4

 

 

 

نظريه هاي و روشهاي رهبري

28

 

 

 

مديريت پرستاري

22

 

 

 

مديريت خدمات پرستاري

15

 

15

30

روش تحقيق

28

 

 

 

سمينار تحقيق

18

 

 

 

روش تدريس

24

 

 

 

مفاهيم و نظريه هاي پرستاري

10

 

 

 

جمع كل

 

 

 

157

ج. تدريس دروس كارشناسي: ( از سال 1369 تا بحال 1381 )

تدريس كارشناسي

نام درس

تعداد واحد

تئوري

تعداد واحد

كارآموزي

تعداد واحد

كارورزي

جمع واحد

اصول و مباني مديريت

16

 

 

 

دروس داخلي و جراحي (گروه  پرستاري)

44

20

22

 

بررسي وضعيت سلامت

14

7

 

 

فوريتهاي پزشكي و كمكهاي اوليه

24

12

8

 

اصول توانبخشي

4

 

 

 

مراقبتهاي سالمندان

6

 

 

 

روش تدريس

4

 

 

 

جمع كل

112

39

30

181

د. دوره دستیاری دندانپزشکی

تدريس كارشناسي ارشد

نام درس

تعداد واحد

تئوري

تعداد واحد

كارگاهی

جمع واحد

آموزش پزشکی 1

2

یک صد ساعت

2

آموزش پزشکی 2

2

یک صد ساعت

2

حاکمیت بالینی

2

یک صد ساعت

2

مهارتهای بالینی

2

یک صد ساعت

2

جمع کل

8

 

8

در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي_ دانشگاه  علوم  پزشكي ايران_ دانشكده پرستاري ارتش ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات و دندانپزشکی، دانشكده هاي آموزش عالي فرهنگيان و نيروهاي انتظامي از سال 1369 – 1393

د. ساير فعاليتهاي آموزشي:

_ مدیر گروه مدیرت توانبخشی دانشگاه از سال 1389 تا بحال

_ مدیر گروه آموزشی پرستاری دانشگاه 1383 – 1385

_ عضو برد تخصصی مدیریت توانبخشی ( 2 سال)

_ عضو برد تخصصی آموزش پزشکی ( 3 سال)

_ عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت ( از 1392 تا بحال)

_ عضو کمیته طراحان سوال المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت بهداشت

_ عضو شورای سیاستگذاری آموزش دانشگاه

_ عضو كميته منتخب و گزینش علمی هيئت مميزه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

_ عضو كميته ارتقائ اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- مسئول كميته آموزشي گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

ه. استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1392

ليست فعاليتهاي پژوهشي:

الف ) بخش پايان نامه ها :

_ راهنمایی رساله دکتری 7  مورد

_ مشاور رساله دکتری 11 مورد

ـ راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد 56 مورد  

ـ مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد 74  مورد

ـ نظارت پايان نامه كارشناسي ارشد 35 مورد در دانشگاه های علوم بهزيستي، تهران، ایران، تربيت مدرس، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد و ..  

الف _ 1: طرح های پژوهشی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه

بیش از 20 طرح مصوب از جمله:

طرح بررسی رابطه انگیزه تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی در دانشجویان توانبخشی

طرح بررسی موانع و تسهیل کنندهای چاپ مقالات ISI در ایران

طرح بررسی مدیریت دانش در مدیریت بحران بر اساس مدل ایرل

طرح مقایسه ای شایستگی های بالینی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

طرح مقایسه ای صفات و ویژگی های مطلوب اعضای هیئت علمی.....

طرح بررسی وضعیت انتقال دانش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

طرح مقایسه آموزش سنتی و آموزش با روش پورت فولیو

طرح بررسي وضعيت مديريت دانش در حوادث و بلايا بر اساس مدل ايرل

طرح بررسی تاثیر استرس در دوران بارداری..

طرح بررسی موانع و تسهیل کننده های چاپ مقالات ISI

طرح بررسی وضعیت EBN  در بیمارستان های شهر بوشهر

ب. عضويت در شوراهاي پژوهشي:

_ مدیر مسئول مجله مدیریت ارتقای سلامت از سال 1391 تا بحال

_ عضو کمیته ارشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان نمونه کشوری وزارت بهداشت

_ عضو شورای جذب دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ( حدود 2 سال)

_ عضو کمیسون مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور ( حدود 2 سال )

_ عضو شورای پژوهش دانشگاه ( 2 سال)

_ عضو شورای پژوهشي مركز تحقيقات توانبخشي در حوادث و بلاياي دانشگاه

_ عضو شوراي پژ‍وهش مركز مطالعات و آموزش

_ عضو كميته پژوهشي گروه مديريت توانبخشي

_ عضو كميته پژوهشي گروه پرستاري

_ عضو كميته ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی

_ عضو كميته آموزش اصلاح الگوی مصرف

 ج ـ چاپ کتب:

_ تالیف کتاب جایگاه 5S در نظام سلامت

_ تالیف کتاب انتقال دانش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور . سال 1393

_ ترجمه کتاب اصول برگزاری و ارائه سخنرانی های علمی. انتشارات سارگل. 1386

_ ترجمه کتاب تقویت حافظ. از سری کتابهای مدیران برجسته انتشارات سارگل. 1386

_ ترجمه کتاب تفکر مثبت. از سری کتابهای مدیران برجسته انتشارات سارگل. 1385

_ ترجمه مقالات مختلف در زمینه مدیریت و آموزش و ارائه در گروه آموزشی جهت استفاده دانشجویان

_ مشاركت در تاليف كتاب استراتژي هاي كسب و كار. انتشارات سارگل1388

_ مشارکت در تالیف کتاب پیشگیری از چاقی کودکان. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1388

_ مشارکت در تالیف کتاب مدیریت و رهبری در پرستاری و مامایی. انتشارات آییژ. 1386

_ ترجمه کتاب تقویت حافظه ( زیر چاپ)

د) چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي: بیش از 100 مقاله در مجلات علمی پژوهشی خارجی و داخلی از جمله:

1.     ABDOLLAHPOUR NOSRAT, H. F., HOSSEINI MOHAMMADALI, TABATABAEI GHOMSHE FARHAD, HAMZEIYAN ZIARANI MOSTAFA, PAY SEPAR SAYAD. 2013. Survey and analysis of Improving Working Condition System (health, safety and ergonomics) with Macroergonomics Approach in a manufacturing company from Iran Power Plant Industry in 2013. Iran Occupational Health, 10, 55-64.

و ارائه مقالاتی چند در مجله فيزيوتراپي_مجله فرزند سالم 5 مقاله ـ روزنامه همشهري– نشریات داخل دانشگاه

ة) شركت در سمينارهاي مختلف بعنوان سخنران يا ارائه دهنده مقاله که خلاصه یا کل مقاله چاپ شده است بیش از 60 مورداز جمله:

o    Heart Lung  and  Circulation. The  Effect  of  Spiritual  Training on Anxiety   of  CABG  Can- didates  in Iran 2012, Brisbane, Australia

  • 26th Annual BACCN Conference. Newcastle upon Tyne (United Kingdom) 2011
  • EDULEARN11. 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelonan (Spain) 4-6 July 2011   (Main lecturer)
  • Oral Presentation, Australasian cardiovascular nursing college 18-19. Mar. 2011
  • Oral Presentation, JBI 2010 Oral Presentation 7th Biennial International Colloquium Sept 13, 2010 Chicago. USA
  • Oral Presentation, The 7th International Nursing Conference (INC 2009) Seoul, Korea
  • …..

                     * شركت در دوره آموزشي (Transactional theory: Melis) سه ماهه در كشور سوئد دانشگاه كارولينسكا. بهار 1389

Contemporary Nursing Science-theory and practice & Meleis Ibrahim Afaf workshop on Theoretical Nursing Development & Progress & Transition theory.

و ـ ارائه كنفرانس هاي علمي در دانشگاه ها، مراکز و بيمارستان هاي مختلف:

تولید و انتقال دانش. هفته پژوهش. دانشگاه آزاد اسلامی علیگودرز ( جمع اساتید) 88.9.25

ارتباط والدین و نوجوانان. شرکت آموزش 31 فروردین 1388 تهران 

شاخص های انسان سالم. نشست حوزه و دانشگاه. 21 اسفند 1387 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

كنفرانس ارتباطات اثر بخش. سازمان نظام پرستاری 

كنفرانس ارتباطات در مراکز سالمندان. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( 27 اردیبهشت 86 )

كنفرانس روشهاي ايجاد انگيزش در كاركنان ـ  بيمارستان القدير

كنفرانس روشهاي ارتباط موثر در كاركنان ـ‌  بيمارستان القدير

كنفرانس كليات مديريت  ـ  بيمارستان القدير

كنفرانس مديريت كيفيت جامع TQM  ـ  بيمارستان شهداي تجريش

كنفرانس روشهاي ايجاد انگيزش ـ  مركز جامع توانبخشي پزشكي مولوي

كنفرانس مهارتهاي ارتباطي ـ‌  مركز جامع توانبخشي پزشكي مولوي

كنفرانس مراقبتهاي لازم در پرفشاري خون ـ بيمارستان روانپزشكي رازي

كنفرانس مديريت زمان _ مدیریت پژوهش وزارت نفت زمستان 82

كنفرانس مديريت زمان _ مدیریت پژوهش وزارت نفت زمستان 82

كنفرانس قاطعیت در مديريت _ سازمان تامین اجتماعی استان تهران بهار سال 83

كنفرانس رهبری و انگیزش _ سازمان تامین اجتماعی استان تهران زمستان 82

برنامه ریزی استراتژیک _ پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خرداد 83

ز ) مدرس و مجری كارگاهها و دوره های آموزشي با عناوين: مجري و مدرس بيش از 200 كارگاه كشوري و بومي در زمينه، مديريت استرس، مديريت دانش، مديريت كيفيت جامع، مشتري مداري، اخلاق حرفه اي، ارتباط با بيمار و ارتياطات سازماني. تفكر مثبت، خلاقيت، روش تدريس و روش تحقيق

ح _ برگزاري دوره هاي آموزشي

1.       دوره آموزش نقش و جايگاه مدير در خانه هاي تربيتي _ مدیران و كارشناسان مراكز بحران و خانه هاي سلامت تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور آذر سال 83

2.       دوره آموزشهای آشنایی با اصول مبانی در مدیریت و رهبری بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران سال83 چهار روزه

3.       دوره آموزشهای آشنایی با اصول کار تیمی _ مدیران مراکز خصوصی تحت ÷وشش سازمان بهزیستی سال 81

4.       دوره آموزشهای آشنایی با مدیریت مشارکتی _ مدیران آسایشگاه های سالمندان سازمان بهزیستی سال 81

ط) شرکت در كارگاه هاي آموزشي بعنوان مستمع در بیش از 80 کارگاه آموزشی از جمله:


-          کارگاه آموزش Mindfulness

-          کارگاه آموزش كاربرد آمار در پژوهش

-          کارگاه آموزش منابع الکترونیک

-          کارگاه مقاله نویسی

-          کارگاه خلاقیت و نوآوری

-          کارگاه پژوهش در آموزش

-          کارگاه های اخلاق پزشکی

-          کارگاه آموزشی لیزرل (SEM) مقدماتی و پیشرفته

-          کارگاه آموزشی systematic review

-          کارگاه آموزشی کارآزمایی بالینی

-          کارگاه آموزشی انتقال دانش KTE

-          کارگاه آموزشی خلاقیت

-          کارگاه آموزشی طراحی سوال

-          کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس

-          کارگاه آموزشی مقابله با بلایای طبیعی

کارگاه آموزشی تحقیقات کیفی ( سه روزه )

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء اعضای هیات علمی

کارگاه آموزشی بازگشت مددجو به خوانواده

كارگاه آموزشي مقاله نويسي به زبان انگليسي

كارگاه آموزشي CV نويسي به زبان انگليسي

كارگاه آموزشي تهيه پوستر به زبان انگليسي

كارگاه آموزشي روش تحقيقات كيفي

كارگاه آموزشي روش تحقيقات كيفي

كارگاه آموزشي روش تحقيق كمي

كارگاه آموزشي روش تحقيق كمي

كارگاه آموزشي روش تحقيق كمي

كارگاه آموزشي آشنايي با مشاوره ژنتيك

كارگاه آموزشي مباني توانبخشي

كارگاه آموزشي توانبخشي رواني به روش " دوسا "

-          شركت در كارگاه آموزشي آموزش بر مبناي طرح مسئله

-          شركت در كارگاه آمورشي توانبخشي جامعه نگر

-          شركت در كارگاه آموزشي ارزشيابي گروهي

-          كارگاه آموزش C Q I  

-          كارگاه آموزش C Q I  

-          كارگاه آموزش TQM  

-          كارگاه آموزش TQM  

كارگاه ارگونومي

كارگاه آموزش ارگونومي

كارگاه  مديريت كيفيت جامع

كارگاه ارزشيابي آموزشي

كارگاه مقاله نويسي

كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد (Evidence Base Medicine  )

كارگاه ارزشيابي آموزشي 

كارگاه آموزش SPSS

كارگاه آموزش توانبخشي مبتن بر جامعه

كارگاه سطح بندي خدمات توانبخشي 

شركت در دوره آموزش كامپيوتر


ي– دبير علمی كنگره ها : كنگره سراسري اخلاق پرستاری، دانشگاه سالم، مدیریت توانبخشی 

ی 1_ دبير اجرايي كنگره ها : كنگره سراسري خانواده و بهتر زيستن-  پديده سالمندي با تاكيد بر توانمندي سالمندان 

ك–  عضو كميته علمي كنگره: بیش از ده ها کنگره از جمله: خانواده و بهتر زيستن ـ پديده سالمندي با تاكيد بر توانمندي سالمندان ـ كنگره سراسري پرستاري توانبخشي و...................

ل–  عضو كميته اجرايي كنگره : پرستاري توانبخشي ـ پيشگيري از اعتياد ـ اختلالات رواني مزمن ـ كودكان با ناتواني هوشي و............

ل ـ شركت در كنگره ها: بالغ بر شصتكنگره و سمينار و سخنراني از جمله شركت در سمينار بهره وري، سمینار مدیریت بیمارستانی، شركت در سمينار پرستار و قانون و................

م ) راهنمايي دانشجويان گروههاي توانبخشي در زمينه تحقيقات دانشجويي

ن ) مسئوليت كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به مدت دو سال

س ) عضو كميته تخصصي پژوهشي گروه پرستاري

ليست فعاليتهاي اجرايي و اداري:

-          معاون بورس های مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان  ( از سال 1392 تا به 1394)

-          مسئول المپیاد علمی و ستاد انتخاب دانشجویان نمونه کشوری وزارت بهداشت درمان (از سال 1392 تا به 1394)

-          مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( از 83-89) و 91

-          معاون مشاركتهاي مردمي ـ سازمانهاي غير دولتي و خيريه مدير كل بهزيستي استان تهران    ( 81-83)

-          رئيس مركز جامع توانبخشى پزشكي مولوي ( شهداي جلائي پور ) ( 78-83)

-          مسئول گروه داخلي جراحي گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ( 72)

-          مسئول پرستاري كلينيك سالمندان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ( 73)

-          سرپرست دايره خدمات درمان بنياد جانبازان انقلاب اسلامي ـ مركز رسيدگي به مصدومين شيميايي ( 68-69)

-          مديرشب و سوپروايزر بيمارستان ضايعات نخاعي ياسر ( 69)

-          مسئول آسايشگاه جانبازان شيميايي واقع در چابكسر ( 68)

بخش فعاليتهاي فرهنگي و عضویت در کمیته ها:

-          عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک سلامت شهر تهران. شهرداری تهران

-          دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

-          عضو شوراي مركزي دفتر نهاد مقام معظم رهبري

-          عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه

-          عضو شوراي آموزش و فرهنگ دفتر پرستاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

-          عضو انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران  

-          عضو هیات مدیره انجمن آموزش پزشکی

-          عضو هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی

-          عضو انجمن علمی پرستاري

-          عضو انجمن ادبي دانشگاه      

-          عضو شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي دانشگاه

-          شرکت در برنامه های زنده صدا و سیما بعنوان کارشناس مدیریت

حضور در جبهه هاي جنگ تحميلي قريب به يكسال در بيش از 6 عمليات ( بعنوان رزمنده و نيروي ارائه دهنده خدمات مراقبتی )ل

   دانلود فایل : رزومه دکتر محمدعلی حسینی           حجم فایل 575 KB